kirineki

單向通行:

UTAU
松田っぽいよ-十年
[140118] photo thx 嶽
可惜cs錄音棚拆了,不然想多拍幾次錄音。

單向通行:

UTAU - 楓
松田っぽいよ-十年
[150102] photo thx 傑森子
下次要找有楓葉的季節再拍一次!喜歡這首!